Požadované jazyky na pozici

Požadované jazyky na pozici

Přidali jsme další parametr nabídky, který vám pomůže získávat relevantnější kandidáty a uchazečům usnadní orientaci v nabízených pracovních příležitostech. Nově můžete u nabídky uvést jazyky, které jsou u nabízené pozice požadovány! Nezapomeňte uvést jazyky i na svém startupovém profilu, ať o své firmě řeknete zájemcům co nejvíce.

Jak to funguje?

U nabídky lze nastavit požadované jazyky. V profilu startupu můžete uvést výčet jazyků, kterými ve firmě komunikujete.

Startup profil

Jazyky pro startup profil nastavíte v administraci v sekci Profil, přibyl zde nový blok "Přidat požadované jazyky".

Nabídka

Požadované jazyky na pozici nastavíte v administraci při vytvoření (1. krok) nabídky nebo editaci nabídky, pole nese název "Požadované jazyky".

Při vytvoření nové nabídky se vám do pole automaticky propíši jazyky, které jsou nastaveny ve firemním profilu (viz výše). Je ale pouze na vás, jaké jazyky pro danou nabídku vyberete.

Po nastavení a uložení se požadované jazyky začnou objevovat v detailu nabídky.

Zájemci mohou při hledání pracovních nabídek jednoduše vyfiltrovat pozice podle požadovaných jazyků.